Da li je sve izbor ili sudbina

Da li je sve izbor ili sudbina

Da li je sve izbor ili sudbina, ko god da se imalo bavi sobom i radom na svojoj duhovnosti ili potrazi za smislom,  trebalo bi da je upoznat je sa kvantom fizikom i načinom funkcionisanja našeg sveta iz kvantne perspektive, koja, iskreno još nije i ne može zaživeti u našem poimanju sveta zbog jakog ubeđenja u istinitost Njutnove fizike, ali nauka pomera svoje granice i polako ali sigurno ulazimo u svet zvani kvantna fizika.  Sve više spoznajemo da smo mi energetska bića i da su naše strukture na četiri nivoa postojanja povezane u gustoću do nivoa fizičke realnosti  a to znači da mi vidimo druge i objektivne dogadjaje kao odvojene od nas samih. Naš razvoj  svesti  nije dostigao taj  nivo da možemo druge i sve ono što nam se dešava prihvatiti  i osvestiti kao nas same i naš svet koji smo mi kreirali.

Pratite me na mom kanalu Dolazimo do toga, da, kako kažu kvantni fizičari i ostali koji su blisko povezani sa ovim istraživanjima ( astronomi, psiholozi, biolozi, i svi lekari koji su uveli kvantne dijagnostičke uređaje i lečenje na tom principu kao i svi  holistički iscelitelji  čiji se način lečenja bazira na energiji – rekonekcija npr. ) da smo mi podešeni na određenu vibraciju  – drugim rečima nismo u stanju da primetimo trenutak stvaranja našeg sveta oko nas koje je takodje samo energija i koju možemo da menjamo na svakih 6.626 X 10 na minus 24 J.s ( Planktova konstanta). Mi jesmo u svetu koji se stalno ruši i obnavlja u toj brzini, ali kako smo mi čas čestica čas talas ( najmanja čestica je impuls ili informacija . tj. kvant – dakle nematarijalizovana stvar) naše oči i mozak tj. naša svest ne može u toj brzini da prepozna  kako  se naš svet oko nas rastvara i stvara, te tako i ne možemo da spoznamo ( barem još ne ) da smo svi samo energija u pokretu, da se svakim trenom menjamo i da nikad nismo zgusnuti, nego u stalnoj promeni  ili bolje u razmeni između  tih informacija i čestica ( na ćelijskom, molekularnom, atomskom i subatomskom ili kvantnom nivou). To znači da živimo u polju svih mogućih potencijala ili mogućnosti – tj. možemo da biramo u toj munjevitoj brzini šta će nam se desiti a šta ne. Teoretski možemo u svakom tom deliću vremena da izaberemo novi početak, put, rešenje. Uvek imamo izbora od hiljade mogućnosti ALI  mi izaberemo jednu. Tog trenutka, kad izaberemo jednu opciju – sva potencijalna rešenja nestaju i prave se druga u odnosu na ono što smo prethodno izabrali. To znači da živimo u moru informacija koje izabiramo sami i koje nam postaju naša realnost, naša čestica koju biramo kao realnost. Ovo jeste realna teorija, ali praktično – da li mi imamo izbor i od čega zavisi naš izbor određene informacije? Astrološkim jezikom objašnjeno mi smo definisani kao i naši izbori  pozicijom planete i aspektima date planete ka drugim planetama u našoj natalnoj karti ili  u nekom horoskopu.  Karmičkim jezikom rečeno napravili smo u prethodnom životu takve akcije i sada smo zavisni od tih postupaka i sad ih ispaštamo. Psihoterapeutskim jezikom rečeno – imamo pretke i mi smo samo nastavak njihovih dela, veliki skup genetskog materijala koji je objedinjen u našem fizičkom telu i njima smo definisani rodjenjem. Pre svega roditeljima i bližim precima.  Kako god pogledamo – mi smo definisani.

Da li je sve izbor ili sudbina

Ono na šta moram da se osvrnem u ovom trenutku je takođe, dobijeno ispitivanjem u različitim eksperimentima u domenu medicine, fizike, biologije je način kako mi dobijamo informacije, tj. kako funkcioniše naš mozak – i kako mi filtriramo dobijene informacije. Mi dobijamo konstantno informacije – koje su u čistom obliku najsličnije  intuiciji, sinhronicitetima – koje mi posle bojimo  našim emocijama npr. strahom ili pak stavovima koje smo uvrežili kao činjenice,

Da li je sve izbor ili sudbina

ubeđenjima itd. To znači da mi imamo i dotok čistih informacija iz celokupnog informacionog ili energetskog polja koje se nalazi oko zemlje i sa kojim smo svi povezani. To znači da smo svi nakačeni na istu mrežu informacija ali svi uzimamo iz nje šta želimo ( ili imamo potrebu) i koliko uzimamo. Od našeg ličnog filtera zavisi koliko ćemo informacija uzeti, šta ćemo i kako shvatiti kao informaciju. To opet dovodi do objašnjenja da mi svi ne vidimo ili neshvatamo jednu istu stvar na isti način, jer mi iako imamo istu informaciju o nečemu imamo različite emocije, reakcije ili stav prema toj stvari. To znači da mi  svi imamo svoje svetove, realnosti u kojima živimo samo zbog svih naših ubeđenja ili shvatanja i kao što rekoh sećanja iz prošlosti na tu informaciju . Primer za to je eksperiment koji su sproveli među ogromnim brojem ljudi kojima je zadato da  definišu ljubav i kod svih je to osećanje bilo različito objašnjeno,  emocionalno opisano i doživljeno.Dolazimo do toga da mi ustvari pravimo svet oko sebe svojim stavovima, verovanjima i ubeđenjima ali i emocijama i u odnosu na to primamo informacije koje bojimo njima. To je vrlo interesantno jer dolazimo do toga da mi ustvari živimo naše živote potpuno u svojoj realnosti koja nije ni istinita niti pogrešna. Ljude koje privlačimo u svoj život, koje smo provukli da tako kažem kroz svoje filtere, vidimo onakve kakve mi želimo da vidimo, kako nama odgovara i do kad nam odgovara.

Da li je sve izbor ili sudbina

Mi smo ipak itekako ograničeni u svim potencijalnim mogućnostima – samim svojim rođenjem, porodicom i mestom gde smo rođeni i koja nas je formirala, društvom i stavovima, emocijama i prošlošću dakle – mi imamo našu sudbinu. Naš celokupni život je formiran već kad smo rodili – u astrologiji – natalnom kartom – jer smo se definisali – u materiju samim trenutkom udaha. Mi kroz natalnu kartu dobijamo sliku  deset planeta postavljenih u određenim odnosima, onako kako su bile postavljene kad smo se rodili.  Planete, zgusnute energije do oblika – nose svoje energije i one utiču na nas a njenim uticajem  smo definisani u svakodnevnom životu i u svim životnim poljima. Planeta ljubavi Venera zasvakog ima simobliku ljubavi jer ona  nosi energiju ljubavi i zadovoljstva ali je važno kako je u trenutku kad smo mi rodjeni bila postavljena i ta postavka u našoj ličnoj  natalnoj karti će odrediti kakva je pozicija naše Venere.  Od njene postavke zavisi celokupni naš odnos prema partnerstvu. To znači da smo mi definisani njenom postavkom, ne samo njenim mestom na nebu nego i odnosom prema drugim planetama u tom trenutku rođenja. Jer ako su sve planete nosioci energije, i npr. Venera kao nosilac primarnog osećaja ljubavi i zadovoljstva ima napet odnos ( oštar ugao ili aspekt astrološki ) sa nekom drugom planetom, recimo Marsom ( koji nosi energiju rata i borbe)  – onda će osoba imati sukobljene dve energije u sebi ( imaće problem u odnosima) , i ono  što je važno da se shvati je da će osoba težiti kroz odnose sa drugim ljudima da svoju sukobljenu energiju uskladi i reši u samoj sebi.  To znači da mi privlačimo ljude u naš život da bi rešili svoje unutrašnje neusklađene energije, što je, kao što znamo vrlo teško ali i moguće. Teško jer živimo u velikoj zabludi naše civilizacije a to je da smo svi razvdojeni , pa vrlo često osobe koje su same prizvale ili izabrale iz svoje potrebe za rešenjem napetih energija u sebi  ( a mi svi težimo rešenjem neusklađenosti u sebi) – recimo partnera – krive njega za loš odnos itd. Mi smo svi povezani i jedno – naše sudbine su isprepletane – a moguće ih je rešiti  jedino ako imamo svest o tome. Dolazimo do ključnog momenta teksta ali  i momenta u našoj civilizaciji – koja se nalazi u ključnom trenutku za sve nas  – sve više ljudi na planeti Zemlji upravo spoznaje da je ono na čemu treba raditi je naša svest. Naša svest se budi – i kolektivna a kroz nju i lična.

Svaka planeta na nebu, svaka zvezda na nebu utiče na nas. One nose jaku energiju koja na nas ljude itekako utiče. Svaki čovek, mesto na kome smo ali i  najmanja stvar u kući ima svoju energiju i one se među sobom razmenjuju – naša energija i energija svega oko nas ( svega što ima oblik – jer oblik zgušnjava energiju i ona postaje jača u obliku)  se prepliću i utiču na nas. Ukoliko imamo svest o tome, ako obratimo pažnju na to ili na bilo šta – to jeste svest – obraćanje pažnje na nešto – mi već na jedan način rešavamo dosta problema. Ukoliko prihvatimo taj stav da sve oko nas ima energiju i da mi nismo jedini energetski nosači na planeti i šire,  onda je lakše shvatiti i pojmiti sve oko nas.

Da li je sve izbor ili sudbina

Da se vratimo na naš izbor – kako pravimo izbor i da li ga uopšte imamo? U astrologiji postoje zodijački znaci koji su više naklonjeni sudbini a i oni koji imaju veći izbor u životu. Opet sve zavisi od glavnih tačaka horoskopa, tj. znakova u kome se nalazi vladar horoskopa, znak ili podznak osobe u kome je rođena.Neke planete kao i znaci su povezani sa svesnim delom našeg bića, neke sa podsvesnim a neke sa nesvesnim. Ukoliko u našem natalnom horoskopu preovlađuju znaci koji su vezan za svesne planete kao vladare, osoba ima više mogućnosti da osvesti svoje probleme i da ih reši – ali to ne znači da može da    napravi veliki iskorak iz reke svojih predaka ili prošlosti koji su najveći blokatori – da tako kažem u razvoju naših pravih, ličnih mogućnosti. Ono što je siguran put ka rešavanju životnih problema ili izazova jeste uzimanje svog života u svoje ruke a prvi korak jeste osvešćenje svojih mogućnosti ili otkrivanja svoje prave prirode isvog pravog ja. Šta je to što nas koči u potencijalnim mogućnostima ?Koje su to zapravo naše mogućnosti a koje prepreke, šta je to sa čime ne možemo da se suočimo, pogledamo u oči i otkrijemo u sebi ka oemociju koja nas koči, šta je to što smo nasledili kao obarazac koji se ponavlja do te mere kroz genetiku da je postao uverenje itd?To su neka pitanja na koje astrologija ima odgovor – ukoliko se osoba pita, tj. ukoliko se zainteresuje za sebe. Ukoliko se okrene sebi, jer, iz kvantnog ugla – ništa drugo i ne postoji, nego samo naša realnost – naše misli zakočene predrasudama, ubeđenjima i emocionalnim iskustvima. Ukoliko želite biti ono što jeste neophodno je suočiti se sasvim što vam smeta u razvoju jer iza toga stoji more potencijalnih mogućnosti a izbor je  uvek širi ukoliko se  svesno otvorimo tim mogućnostima slobodnog uma i zagrlimo naš život tj. zagrlimo sami sebe.

Profesionlni Astrolog Nataša Panić

 

3 Replies to “Da li je sve izbor ili sudbina”

  1. Poštovana Nataša, neizmerno Vam hvala na pomoći. Sve što ste mi rekli je tako, prosto ne mogu da verujem. Poslušaoo sam vaše preporuke i sve je krenulo na bolje. HVALA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *