2020 GODINA VELIKIH KONJUKCIJA I VELIKE MUTACIJE

 

Godina pred nama vrlo interensantna zbog konjukcija dalekih planeta koje se dešavaju retko ( najranije svakih 12 godina). Velika Mutacija  se astrološki zove konjukcija koja se dešava svakih 240 godina između Jupitera i Saturna, kad se ova dva giganta nađu jedan na drugom, na nultom stepenu novog elementa – vazduha ovog puta. Jupiter i Saturn će 21.12.2020 biti u egzaktnoj konjukciji na nultom stepenu Vodolije!

Da je po svemu interesantna 2020. godina govore  čak tri Velike Konjukcije, pa pored ove konjukcije koja se dešava pred sam kraj godine a koja nagoveštava novo doba koje nam dolazi,  u toku 2020. godine doći će do Velike Konjukcije između Jupitera i Plutona i to više puta tokom godine – 5.4.2020 na 24 stepeni Jarca, 30.6.2020 godine na istom stepenu i 12.11.2020 na 22.stepeni Jarca.

Pre tumačenja ovih konjukcija, na samom početku godine, desiće se  treća konjukcija Saturna i Plutona, takodje na 22. stepeni Jarca, u koju će biti uključen i Merkur, koji će tog dana, 12.1.2020 biti takodje na ovom stepenu.

Moramo se zapitati šta one donose, zašto ih ima u tolikom broju i šta zapravo one znače.

Velike konjukcije su konjukcije ( konjukcija je odnos između dve planete u razmaku do 10 stepeni)  koje tako astrolozi zovu zato što se dešavaju između dalekih planeta, a kako se one sporo kreću, konjukcije među njima  se retko dešavaju. Kako sam na početku napisala najbrža konjukcija se dešava na svakih 12 godina, a za konjukciju između Neptuna i Plutona trebamo sačekati 496 godina. Daleke ili transcedentalne planete su one koje ne možemo videti golim okom, pa kako Jupiter i Saturn kao granične planete ( koje možemo videti bez teleskopa) služe u astrologiji kao hronokratori ili one planete koje vladaju vremenom i prostorom, za ocenjivanje i praćenje dešavanja na globalnom planu koristimo i ove dve plenete, jer njihovi cikusi i konjukcije ali i svaki drugi važni aspekti između njih ( uglavnom kvadrati i opozicije)  vrlo važni i precizno daju presek vremena i dešavanja  u našem društvu.

Velike konjukcije donose velike promene u našem društvu. Praćenjem njihovih ciklusa lako možemo povezati koje Velike konjukcije ( ima ih 10) donose kakve događaje u društvu ali i koji narodi i zemlje su više pod uplivom nekih konjukcija.

Prva Velika Konjukcija koja dolazi u Novoj godini jeste između Saturna i Plutona. Ona se zadnji put desila 1982.godine egzaktno, ali je ova konjukcija aktivirana od oktobra 1981. godine. Prvi kvadrat koji je napravljen između ove dve planete se desio 1993. godine, a opozicija u avgustu 2001 god. Poslednji kvadrat izmedju Saturna i Plutona se desio u avgustu 2011. Možemo lako da se setimo atmosfere i dešavanja na svetskom nivou ali i kod nas na Balkanu,  za vreme ovih vremenskih perioda. Pluton je planeta koja vlada znakom Škorpiona. Za ovaj znak vezujemo sve  bliskoistočne zemlje i arapski narod ( tačnije muslimansku religiju). Škorpion je znak koji vlada i dubokim i nesvesnim stanjima i emocijama, pre svega vezuje se za  fatalizam, ali ako mislimo u mundanom ili globalnom smislu, možemo ga povezati za područja koja su pod velikim transgeneracijskim opterećenjem. Balkan lako potpada pod ovu kategoriju, naročito Kosovo, Bosna, Abanija. Od arapskih zemalja naročito  su aktivirane bliskoistočne zemlje jer smo od početka Velike Konjukcije 1982.  godine koja se desila u modernoj istoriji i pala u znak Vage, sudionici velikog kraha i ratova, pustošenja kompletnih zemalja i kultura  počevši od Libana, Iraka, Sirije. Ovaj aspekt, vrlo težak ukoliko se u natalnoj karti aktivira preko ličnih kuća i vladara, govori o potpunom uništenju, do pepela, doma, porodice, unutrašnje strukture osobe zbog velikog upliva transgeneracijskih trauma, kolektivnih dešavanja, progona, etničkih čišćenja. Nažalost, mi smo pod velikim uplivom ovog aspekta, naročito ako pogledamo najskoriju prošlost i dešavanja  koja su nas zadesila od 1980 god. kad god je bio aktuelan ovaj aspekt, a naročito ako napravimo horoskope za važne događaje u našoj istoriji, kao i horoskope država koje su u medjuvremenu nastajale, te jasno možemo videti da smo pod uticajem ovog aspekta tj. da se i kod nas aktiviraju neke teme, koje možemo nazvati karmičkim ili povezati sa dubokom prošlošću naših predaka ( Kosovski boj koji se desio na dan kad su ove dve planete bilo skoro u egzaktnom kvadratu!).

Interesentno je samo se osvrnuti na dešavanja koja su se desila 2001 u septembru ( ezaktan aspekt opozicije  je bio u avgustu 2001. god  Saturna i Plutona) u Americi a za koja su okrivljeni arapski teroristi, a  deset godina kasnije, dok se dešavao kvadrat ove dve teške planete 2011 krenuo je rat u Siriji. Istorija se itekako ponavlja i globalno smo pod velikim uticajem ciklusnih ponavljanja odnosa izmedju dalekih planeta.

Druga Velika Konjukcija izmedju Jupitera i Plutona  će se desiti na 24 stepenu Jarca više puta u toku godine. Najjači aspekti dešavaju se kad Jupiter dodje na isti stepen u zodijaku kao Pluton i to u periodima od 29.3 do 06.4.2020, od 23.6 do 02.7 i od 8.11 do 13.11.2020 kad će egzaktna konjukcija biti na 22 stepena Jarca. Šta možemo očekivati na globalnom planu od ove Velike Konjukcije?

Pre svega ova kombinacija planeta uvek aktivira novčane tokove i finansijske turbulencije u svetu. A moguće su i afere koje su prouzrokovane finansijskim malverzacijama ( naročito sa naftom, oružjem i nekim moćnim institucijama, organizacijama, banakama). Interesantno je da ovaj aspekt uvek aktivira slom berze, ekonomske krize, recesije itd. Kada kažemo berza i kapital uvek pomislimo na Ameriku, ali Jupiter je planeta koja vlada evropskim kontinentnom. Fokus će biti i na Evropi i finansijskim krahovima, moguće velikih korporacija, ali i uopšte pojačanu krizu, naročito u bankama, fondovima itd .Zadnji put kad se desio ovaj aspekt (  decembar 2007 godine)  Amerika je ušla u recesiju, a naredne godine se to ispoljilo u vidu bankrota banaka ( Lehman Brothers banke). U aprilu 2008 godine Velika Britanija i ostale evropske članice su ušle u recesiju. Ovog puta konjukcija se dešava u znaku Jarca, koji govori o dugovima, pa je jasno da su dugovi nakon ovih dešavanja iz 2007 godine i veći nego pre na globalnom planu, a ekonomski rat između Amerike i Kine koji je sad na snazi, čini globalnu ekonomiju  sklonu velikim šokovima koji prave nestabilnost u ekonomiji.  Ono što se desilo posle kraha američkih banaka jeste uvećano nepoverenje tj. potkopano je poverenje u političku pouzdanost, koja se temeljila na ekonomskoj i političkoj moći SAD-a, jer je kriza koja se desila zapravo ono što će izaći na videlo tokom 2020 godine, a to je nepoverenje i kriza koju možemo nazvati – intelektualnom. Ono što je pravi uzrok pada Lehman Brothers banaka treba tražiti u korenu  društvenog sistema, mentalnom sistemu celokupnog naroda, a Jarac je znak koji se odnosi na reformu, strukturu u ovom slučaju na celokupno restruktuiranje velikih razmera, svetskih. Ono što je sve jasnije i što se oseća u ekonomskim tokovima a tokom ovih perioda kada je aktivirana konjukcija između Jupitera i Plutona je sve manje poverenje prema vladama, tržištu i institucijama, pa eskalacija sukoba, krahovi berzi i raznih drugih obrta na svetskoj, a naročito u evropskoj sceni ( Italija, Francuska, Španija)  može da bude sredinom godine, te poslednja konjukcija koja se dešava u novembru da nam donese velike promene, koje slede Velikom Mutacijom 21.12.2020 godine. Znak Vodolije koji je aktiviran kad se Jupiter i Saturn spoje na nultom stepenu, upravo to i nosi. Revoluciju. Uzrok svih tektonskih poremećaja u društvu imaju koren u mikro zajednici koja je izgubila svoju funkciju,  u trendovima koji su zadnjih 240 godina išli u suprotnom smeru od prirodnog jer je od 1780 godine od kada se desila poslednja Velika Mutacija krenula industrijska revolucija  koja nas je okrenula od onoga čega treba da se setimo – prirode i našeg prirodnog stanja – humanosti.

One Reply to “2020 GODINA VELIKIH KONJUKCIJA I VELIKE MUTACIJE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *