Astro simboli i veština tumačenja natalne karte

Astro simboli i veština tumačenja natalne karte

Astro simboli, nebo iznad nas je otvorena knjiga. Ono je knjiga znanja naše prošlosti i budućnosti. Na nama je da pronađemo način kako da je pročitamo, a jedan od njih je i Astrologija.

Pratite me na mom kanalu

Oduvek je noćno nebo posuto beskrajnim morem zvezda privlačilo ljude otvorenog uma izazivajući  čudesno  pitanje u njima  – ko smo mi  i šta je iznad nas . I svaki put kad  sadašnji čovek pogleda kroz teleskop ili u nebo u letnoj noći,  mora se  tim fascinantnim  prizorom oduševiti  osećajući  božansku kreaciju  i savršenost  u titrajima milion velikih i malih svetlašaca.  Mora osetiti čudo života, impuls, dah  nebeskog svoda, disanje usnulog džina savršenog ritma  i u sebi samom osetiti isto.  Na pitanja koje čovek odvajkada postavlja povučen nebeskom enigmom  odgovore može dati astrologija. Astrologija ima ključeve kojima otključava knjigu uvida  zvano nebo. Ključevi su astrološki simboli. Svaki simbol nosi u sebi mnogo informacija –  slika koje bude ljudsku kreativnost i svako može na svoj način objasniti čudo života. Da li treba svi da ovladaju magičnim svetom simbola koji nas uvodi u duboko znanje koje svi nosimo u sebi ali ga trebamo osvestiti – ne znam- ali je sigurno da oni koji budu povučeni željom da spoznaju tajnu kroz ovo drevno znanje- biće uvedeni u put koji ide sigurnim stepenicama duhovnosti – kroz individualizaciju – ka onome što svi posedujemo u svojoj  jedinstevnosti  – našoj duši.

Prvim udahom  naša duša  kroz telo ulazi u prostor- vreme, gde sve ima formu i inteligenciju . Sve oko nas u sadašnjem životu nam služi da upravo vanjskim sadržajima probudimo unutrašnji razvoj i naše nesvesne odlike. Upravo smo mi tačka koja spaja horizontalnu i vertikalnu liniju, tačka u vremenu i prostoru koja ima ogromnu mogućnost razvoja, znanja i svesti, zbog koje i dolazimo ovde.  Astro simboli, zodijak i natalna karta će nam definisati naše okvire, kojim putem, sa kojim ljudima i kakvim poslovima možemo dolaziti u dodir i koji je to najlakši način prihvatanja naših ograničenja ali i mogućnosti ekspanzije nas samih.

Astro simboli i veština tumačenja natalne karte

Simbol, za razliku od znaka, je potpuno živ entitet, koji se stvara iz  duboko kolektivno nesvesnog i  svojom funckijom u društvu  pomaže ličnom i društvenom razvoju. Simbol spaja različitosti u nama, spaja nebo i zemlju, te je njegova ogromna zasluga u buđenju kolektivne svesti, jer možemo slobodno reći da on spaja suprotnosti, on jeste sinteza suprotnosti.  U potrazi za znanjem hodočasnik Hammadi dobija uputstvo od prosjaka ( koji upućuje u tajne ) : Znaj da svaki simbol ima jedno, dva ili više značenja. Ta su značenja dnevna i noćna. Dnevna su korisna, a noćna štetna  ( Kaydara, Unescko dokument, fulska legenda). Simboli među sobom se prožimaju, uvek postoji mogućnost povezivanja jednog sa drugim, pa naša svest upravo ovim simboličkim svojstvom može da se razvija, jer nam dozvoljava da se slobodno krećemo kroz sve nivoe realnosti. Simbol utiče u psihološkom smislu na razvoj duhovnosti, samo u sprezi sa vibracijom osobe. Ukoliko je osoba spremna na razvoj svog spiritualnog , biće privučena simbolima – kroz koje će na svoj način prepoznati svoju suštinu .

Astro simboli, astrologija počiva na simbolima. Svaka planeta predstavlja zgusnutu energiju koja vibrira svojom specificnošću. Planete su realna objektivna tela na nebu, ali zahvaljujući simbolu određenom za nju  ona postaje slika u horoskopu koja jasno i precizno definiše i sažima ali i povezuje i integriše ostale znake i simbole te slika postaje rastegljiva i beskonačna u opisivanju da ujedno izražava i svesno i nesvesno, objektivno i subjektivno, unutrašnji i vanjski život. Zbog toga je važno istražiti pozadinu svakog simbola, svakog mita za koji je simbol vezan, parčeta neba ili tačke u horoskopu gde se on nalazi.Zbog toga je važno imati znanje o moći planeta i njihovih simbola jer su one nosioci glavnih sudbinskih priča, te je njhov položaj u natalnoj karti najvažniji.

Svaka planeta ima svoj simbol kojim se obilježava, a kuća, znak i aspekti  koje pravi u natalnoj karti se mogu tumačiti na  subjektivnom  i objektivnom nivou i kao što je učitelj u navedenoj priči rekao – svaki simbol ima barem dva značenja,  pa astrolog tumači kompletnu natalnu kartu kroz značenja  planeta zajedno sa aspektima koje može da formira sa drugim planetama, imajući u vidu i  mitološku pozadinu i sve fenomene koji su vezani kako u astronomskom, mitološkom tako i u astrološkom smislu, da bi  klijent mogao dobiti što širu i dublju sliku ne samo o svojoj trenutnoj situaciji nego o sebi.  Sama postavka planeta u jednoj tački tj. stepenu u natalnoj karti nosi mnogo značenja ali je ona jedinstvena upravo praveći sintezu sa drugim natalnim pozicijama osobe.

Svaki simbol koji predstavlja jednu planetu  može biti sastavljen od  znakova – polumeseca  koji predstavlja dušu, kruga koji predstavlja duha i krsta koji predstavlja telo. Navešću primer jedne važne planete  našoj natalnoj karti – Sunca.  Simbol Sunca jedini u sebi ima i tačku koja označava početak, jer sve iz tačke nastaje. Pa tako Sunce u horoskopu predstavlja oca, muški princip i životnu vitalnost, tj. primarnu manifestaciju. Iz tačke nastaje krug, pa je oblik kruga – savršen oblik koji opisuje naš DUH, naše svesno postojanje .

Astronomski gledano, Sunce je centralna zvezda našeg sistema. Njena energija i svetlost daje nam život. Sunce svoju energiju crpi  iz termonuklearnog procesa- fusije koji se dešava  u samom središtu  ove zvezde,  a u kome se dva laka jezgra kombinuju da bi se stvorilo jedno, teže jezgro. Tim spajanjem dolazi do oslabađanja ogromene energije  a  Sunčev sjaj dolazi sa njegovog  površinskog dela   koji  se zove fotosfera i  sa kojeg ono zrači toplotu na nas.

Fenomen koji je vezan za Sunce a  veoma utiče na našu planetu, a kroz to i na naše ponašanje, su Sunčeve pege. Sunčeve pege su prouzrokovane snažnim magnetskim aktivnostima u vidu pojavljivanja tamnih mrlja na fotosferi. Pege na Suncu se mogu ponekad videti i bez teleskopa, pa njihova veličina varira. Ono što je veoma važno istaći da su one u uzajamnoj vezi sa sunčevim zračenjem i da se periodično javljaju kao pojava, na svakih 11 godina.  Merenjem i praćenjem solarnih ciklusa  naučnici su došli do zaključka da  povećenjem solarnih aktivnosti dolazi do povećanih sukoba na zemlji, te da  Sunce i njegove aktivnosti direktno utiču na ljudsku svest i aktivnost.

Sunce je u mitološkim pričama povezano  sa muškom plodnošću. Kralj  je  mladi čovjek  – izabran od strane nimfi da ih oplodi a čim bi moć Sunca počinjala da slabi i njegova moć bi slabila i on bi pred dolazak zime bio ubijen jer ne bi više imao funkciju u društvu(ne bi imao snagu oplodjivanja). Kult Sunca se naročito poštovao kod Feničana  ( Mitraizam) i Egipćana ( svevideće oko).

U grčkoj mitologiji bog Sunca je Helije ( Helios). On je bio sin Titana, a brat Selene ( boginje Meseca ) i Eoje ( boginje zore). Vozio je svoje veličanstvene kočije tokom celog dana po nebu, mogao je sve da vidi šta se događa na zemlji kojoj je darovao svetlost, toplotu, život i gde su ga svi voleli. Grci su ovog boga najčešće pravili u vidu visokih skulptura i kipova (najpoznatija kolos sa Rodosa) kojima su želeli iskazati poštovanje i značaj njegovog lika.

Simbolika ove planete iz astronomskog i mitološkog pogleda je vrlo jasna – Sunce je centar naše galaksije oko kojeg se vrte planete našeg sistema. Ono je nosilac muškog principa – ono koje stvara i ima moć – te će  Sunce u horoskopu dakle opisati sve centralne muške osobe – oca, sina, muža, šefa ili direktora ( u ženskom horoskopu a muškom moguće i samu osobu ) ,  ali na subjektivnom nivou i našu volju, ego, svest – te  pozicija – stepen, znak i kuća u kojoj se nalazi kao i  aspekti koje Sunce u natalnoj karti pravi sa drugim planetama će opisati upravo ove osobe u našem životu  ali  i sam osećaj vrednosti, fizičku vitalnost i energiju,  pa kroz  evenetulane loše aspekte  u natalnoj karti Sunce može i da gubi snagu a da osoba ima osećaj da joj neko crpi energiju ( iako je npr. sama pozicija Sunca dobra ). Pozicija Sunca je dakle jedna od najvažnijih stavki koju  gotovo svi znamo  – iako možda toga nismo ni svesni – kad kažemo da smo rođeni u nekom horoskopskom znaku to znači da nam se Sunce nalazi u tom znaku (neko ko je rođen u znaku Jarca npr. ima Sunce u Jarcu zapravo).

Astrolog mora biti vešt čovek, umetnik i znalac svog zanata

I na kraju da se osvrnem na zanat koji astrolog mora dobro da ispeče da bi mogao napraviti sintezu sveukupnog znanja i prezentacije istog u  jednočasovnom razgovoru sa klijentom i zbog kojeg se  zapravo razlikuju astrolozi – veština interpretacije natalne karte se brusi baš kao i skulpture antičkih majstora – godinama, predano i vredno –  a po meni najvažnija alatka jeste ljubav – ka znanju, zvezdama i čoveku ali i otvorenost i kreativnost koju  astrolog mora da ima u sebi – jednom rečju umetničku notu – da bi mogao veliko znanje pretvoriti u delo – koje se u mom  slučaju ne vidi u vidu skulpture nego u osmehu i zagrljaju zahvalnosti koje  prevodim kroz svoje simbole –  uspešna konsultacija.

Astrologija ima ključeve kojima otključava knjigu uvida  zvano nebo, zato otključajte vaše nebo kroz moju Astro ključaonicu.

Profesionalni Astrolog Nataša Panić