Astrologija i psihologija

Astrologija i psihologija

Analiza natalne karte ili horoskopa rođenja jedne osobe je slika neba ili zaleđeni trenutak svih pozicija  planeta na nebu kad se neko rodio. Planete se stalno kreću i njihove pozicije menjaju, kao i odnosi među planetama, a trenutak kad se neko rodio daje jedinstvenu sliku postavke planeta koja se nikad ne ponavlja. Astrolog se bavi tumačenjem pozicije jedne planete, imajući u vidu kroz koji znak prolazi, na kojem je stepenu i kakve aspekte sa drugim planetama pravi. Kompletna natalna karta, kroz analizu svih pozicija planeta i odnosa između njih, daje uvid u mnoštvo mogućnosti koje se osobi pružaju rođenjem ali opsiuje i jedinstven otisak njene duše, te korelacija duše i tela ili bolje korespondencija između njih može da se na najširem nivou shvati kao odnos između makrokosmosa i mikrokosmosa. Astrologija istražuje upravo odnos ova dva krajnja entiteta  kroz astro simboliku i značenje koje planete i njihovi odnosi za astrologa predstavljaju. Značenje ili značenjska povezanost između događaja  je za najpoznatijeg psihijatra i psihologa Karla Junga, prvog modernog istraživača ljudskog uma, bila ideja kroz koju je dvadeset godina pokušao da formuliše svoje poimanje sinhroniciteta, a na čemu se zapravo temelji sama astrologija i tumačenje horoskopa. Rođeni smo u jednom trenutku, na određenom mestu i imamo, kao i najbolja vina, kvalitet godine i sezone koja je svedočanstvo našeg rođenja, rekao je Jung, koji je bio veoma zainteresovan za astrologiju i u pismu Frojdu, 1911 godine napisao mu da je proveo noći, u izračunavanju horoskopa da bi pronašao trag ka srcu psihološke istine. Poznato je da se Jung koristio i svim ostalim  načinima  neuzročnih tumačenja (tarot, Ji Đing, a 1902 godine objavio je knjigu Psihologija i patologija takozvanih okultnih fenomena), a da bi objasnio i dokazao funkcionisanje sinhroniciteta – napravio je i naučnu studiju sa eksperimentom na osnovu 483 bračna para o odnosu horoskopa između bračnih drugova, a koju naučna javnost nikad nije htela priznati kao validnu jer za njih je ona bila previše mistična. Astrologija i psihologija moraju da idu jedna pored druge, da se prožimaju i u toku astrološke konsultacije astrolog je i psiholog koji kroz simbole tumači unutrašnje stanje osobe a koje se u vidu okolnosti i relanih događaja ispoljavaju u objektivnom svetu.

Pratite me na mom kanalu

Astrologija i psihologija-Jedno od načela Jungovog psihološkog rada je da psiha svakog pojedinca ima svoju sopstvenu individualnost i da stoga može rasti samo u pravcu sopstvene celovitosti. Psihu treba ohrabriti ili podstaći da izrazi ono pritajeno u sebi a aktivnu imaginaciju, tehniku koju je tako nazvao koristio  je  da deluje u simboličkoj ravni da bi odatle izvukao nagonske, generičke težnje, a takođe i one dublje generičke slike kojima čovekova ličnost, kao deo prirode, odražava makrokosmos u neostvarenom semenu svog bića. Upravo usled ovog poimanja ličnosti kao Unverzuma u minijaturi Jungovim psihološkim metodima i jeste svojstveno da idu dalje od psihologije. Psiha pojedinca, u dubini, sadrži odraze šireg Univerzuma. Ti su odrazi slike koje simbolično predstavljaju aspekte makrokosmosa. Stoga su slike koje se nalaze u psihi pojedinca odrazi Univerzuma, a one su izraz procesa i ritmova prirode.

Astrologija se temelji na ritmovima prirode i tumačenju ciklusa planeta. Horoskopski znaci su povezani sa godišnjim dobima, a zodijačke konstelacije na nebu koje zovemo po grčkim bogovima i mitovima za Junga su psihološke skice  – arhetipova, a  koje su astrolozi nacrtali u protekle dve hiljade godina zapravo uprošćene verzije modernih psihodijagnoza.

Astrologija i psihologija-Načelo koje je nazvao sinhronicitetom, a koje stoji u biti Kvantne Fizike, a pre modernog doba u svim dalekoistočnim filozofijama (Taoizam) se zasniva na stanovištu koje je potpuno suprotno od uzročnosti a koje objašnjava da su podudaranja (poklapanja) zbivanja u prostoru i vremenu nešto više od puke slučajnosti. Dva odvojena zbivanja nisu međusobno uzročno povezana se dešavaju u istom trenutku a ni jedno od njih ne deluje na ono drugo, no ipak su značenjski povezani jedno sa drugom. Svakome se desilo barem jednom u životu da razmišlja o nekom rešenju za svoj trenutni problem, a da tog dana baš dobije odgovor iz nekog slučajnog susreta sa starim prijateljem koji je opet slučajno napravio primedbu povodom predmeta za koji nije očekivao da će vam doneti rešenje vašeg problema. U trenutku kad ste se sastali možda se može reći da je to deo konstelacije sadašnjeg trenutka i da je ona slučajna, ali sigurno ne možemo reći da je uzročna. Ovde ne postoji uzročna povezanost da su ova dva događaja povezana ali postoji značenjska povezanost  jer se desilo ukrštanje događaja koje je imalo nesporno značenje. Jung je iza ovog fenomena shvatio da postoji neko opšte načelo koje leži iza ovakvih zbivanja, koje je postalo vodeće načelo pristupa različitim razinama doživljaja u dubinama psihe.

Astrologija i psihologija-Kroz svoju psihijatrijsku praksu Jung je došao do pitanja nepredviđene okolnosti kao presudnog činioca u određivanju životne sudbine pojedinca. Uskoro je shvatio da to nije nešto što se može racionalno raščlanjivati u smislu uzroka i posledice. Zapazio je ograničenje u metodama teorijskih nastojanja da se sudbina pojedinca objasni u nekom posebnom načelu. Čak i astrologija kad se tumači kao nepromenljiv sistem čiji simboli imaju unapred određena značenja može gubiti na svojoj jačini i valjanosti ako je shvatimo takvu – kao krutu i formalnu. Zato je prihvatio astrologiju kao i ostale prognostičke tehnike (Ji Đing) i njihovu pronicljivost kao alatke koja pomažu da svoje mišljenje dovedemo u sklad sa životnim kretanjima iz kojih iskrsavaju nepredviđene okolnosti.

Astrologija i psihologija. Trenutak kad klijent dolazi kod astrologa je najvažniji trenutak za oboje i za astrologa i za klijenta. Klijent dolazi sa određenim problemom koji je u sadašnjem trenutku aktuelan te je za astrologa to presek vremena do kojeg je klijent došao, ali sav prethodni život kao i sva dešavanja u njegovom  životu su  ga dovela  do ovog trenutka.  Ono što je Jung naglasio a važno je primeniti u astrološkoj praksi je fleksibilnost u tumačenju kao i dubina analize psihičke slike klijenta, jer od simbioze ovoga zavisi i odgovor i dalji tok rešenja klijentovih životnih izazova.

Astrologija i psihologija tada služi kao treći entitet – ona se uključuje i sudeluje u toku zbivanja i kao značenjska povezanost između astrologa (koji npr. ne zna problem osobe koja dolazi) i klijenta koji dobija odgovor na svoje pitanje, ali pod uslovom da klijent svoj način razmišljanja ili doživljavanja tih nepredviđenih okolnosti osvesti u domenu njegovog celokupnog života i uskladi ih u sebi.

Najbolji način da se opiše razvoj ličnosti je taj da se on opiše kao razvoj iznutra – rekao je Jung, a to znači da individualna priroda izbija i sazreva iz prethodnih situacija koje su rezultat individualne dinamičke psihe i prirode ličnosti povezane sa svojstvom stvaralaštva koje je neodvojivo od nje.Kako možemo pomoći otvaranju svog unutrašnjeg bića i osvešćenju tj. prepoznavanju svojih unutrašnjih arhetipova i čitati ih da bi lakše odgovorili na svoja pitanja, izazove i svakodnevne situacije?

Astrologija se jednim delom bavi tumačenjem  mitoloških priča koje su ispričane i zapisane na nebu (sazvežđa na nebu kao što su Herkules, Orion, Mali i Veliki Medved). To su priče u kolektivnom nesvesnom duboko urezane i kao takve žive u nama. Svako sazvežđe ima svoje Fiksne Zvezde koje tvore sazvežđa, a ono što astrolog treba da primeti da li je neka lična planeta ali i ostala postavka natalne karte povezana sa nekim Fiksnim Zvezdama i tim sazvežđem. A to znači da je kod klijenta, ukoliko je jedna ili više planeta povezana sa nekim sazvežđem, aktiviran mit ili priča koju taj mit provlači u vidu događaja kroz njegov život. Nebo iznad nas je knjiga, slikovnica sa svim mitološkim pričama koje su davno ispričane a mi se kačimo na njih preko antena – planeta koje su pale u trenutku rođenja na neki deo neba gde se nalazi određeno sazvežđe. Makrokosmos – u vidu dalekih skupova Zvezda koje vidimo na noćnom nebu je mikrokosmos – one su u nama a mi ih živimo kroz okolnosti u životu. Kada osvestimo pre svega dubinu kolektivnih i nesvesnih priča – za Junga arhetipova – koji su lični kad spoznamo da ih imamo aktivirane u natalnoj karti tek tada postanemo svesni dublje realnosti iz koje nadolaze događaji. Tada možemo govoriti o smanjenju stepena predodređenosti ljudskih postupaka i većem ispoljavanju slobodne volje. Ovde otvaramo sebi vrata za kreaciju i stvaranje svesnim izborom putem informacija koje nam pruža astrologija a koja zapravo otkriva polje značenja sa kojim možemo da menjamo ono što treba.

Stoga ukoliko Vas interesuje šta su vam plenete odredile kao sudbinu provirite kroz o moju Astrološku Ključaonicu.

Pozovite me na +381 61 283 1291

Astrolog Nataša Panić