Karmički izazovi ili putovanja duše

Karmički izazovi ili putovanja duše

Živo biće u materijalnom svetu prenosi svoja različita životna shvatanja iz jednog tela u drugo, kao što vazduh prenosi mirise, tako prihvata jednu vrstu tela i ponovo ga napušta, kako bi prihvatilo drugo. (Bg.15:8)

Karmička astrologija je vrlo interesantna grana astrologije, povezana naročito sa indijskom i egipatskom civilizacijom i njihovim bazičnim religioznim shvatanjima o inkarnaciji. Šta je inkarnacija i kako su naši životi povezani jednom dušom i njenim sećanjima, kroz različita tela, sudbine i vremena? Kako to možemo prepoznati u karmičkom horoskopu i kako sebi pomoći spoznajom o svojim prethodnim delima?

Pratite me na mom kanalu

Ono što je karakteristično za astrologiju je njena prognostička strana. Astrologiju, naročito u sadašnjem trenutku vezuju za njenu mogućnost da se predskažu budući događaji. Međutim, astrologija je disciplina koja je upućena u tajne vremena, jer prošlost i budućnost su usko povezane, tj. one jesu isto. Da bi se napravile precizne prognoze za budućnost astrolog mora biti upoznat sa natalnom kartom osobe i njenim prošlim događanjima. Naime, kad govorimo o karmi i prošlim akcijama koje smo nekad u nekom vremenu napravili, mi upravo karmičkim zakonima znamo šta će se osobi desiti i u budućnosti. Jer, zakon karme je svima poznat – kako seješ tako žanješ . Ali, često, mi ne znamo da nosimo i dublja sećanja od ovog života , a to su prošloživotna sećanja ili iskustva iz prethodnih života. Karmički horoskop je često vezan za još dva života – prošli i budući, pa tako i naš ovaj koji živimo – uvek smo povezani sa prethodnim i budućim. To je dokazano i u naučnim krugovima, tj. krugovima astronoma, fizičara i psihologa koji sada hrabro otkrivaju tajne koje nisu mogle biti pre rečene –možda i zbog sveukupnog razvoja kolektivne svesti – ali sada izlaze na videlo – mi živimo paralelne života tj. sećanja koja nas obliku u sadašnjoj realnosti. Ne možemo puno izaći iz okvira koji smo napravili u prošlom, jer smo ograničeni svojim telom, jer moramo biti suočeni sa akcijama nas samih iz prošlosti. Ali isto tako, u sadašnjem životu već pravimo određene greške ili karmu za sledeći, samim bivstvovanjem i nesvesnim delovanjem. Zato smo usko povezani uvek sa tri naša života – prošlim, sadašnjim i budućim. Postoje životi, koji se kroz karmički horoskop prepoznaju , koji ukazuju i na povezanost i pretprošlog života, a koji osobi može doneti  i  mnogo više opterećenja u ovaj , jer je to njen treći život u kojem ona pravi istu grešku. Kako to? Sistem kako funkcioniše karma je vrlo jednostavan, kao mehanizam u satu sa tri točkića imamo tri života – jedan je kad imamo tokom života šansu da napravimo jednu lepu akciju (recimo da spasemo nekog), ali nismo je iskoristili, jer je nismo prepoznali – bilo da nas je strah ili namerno nismo. U sledećem životu osoba koju nismo spasili, dolazi u situaciju da nas spasi i ne spašava nas. Taj život je reakcija na ono što nismo uradili u prošlom životu ili lekcija koja treba da ostane kao sećanje na taj momenat, neko nas nije spasio a mogao je. U narednom, trećem životu, mi opet dolazimo u situaciju da možemo nekome da pružimo ruku spasenja. Sada smo opet u situaciji iz prvog života, kad smo u akciji, ali ovaj put imamo duboko nesvesno sećanje na sličnu situaciju, imamo i lekciju da smo mogli mi biti u ovoj situaciji i sad treba da delujemo. Ukoliko i ovaj put ne spasimo tu osobu, mi živimo naredni život opet kao neko ko mora učiti lekciju. Ovaj put može biti bolnije i teže. Osobe koje nam se pojavljuju u sadašnjem životu su duše iz prethodnih života, one su naši učitelji, pomagači da u ovom životu prebrodimo lekcije, baš kao što i one nose svoje zadatke i lekcije iz prošlih života.

Karmički izazovi ili puto vanja duše

Karmički horoskop može da vam ukaže pre svega  na to u kom se vi trenutno  životu nalazite, kako ide vaš razvoj duše u spirali vremena, ko su vaši učitelji i pomagači koje ćete prepoznati iz ovog života, kako da sebi pomognete da prevaziđete ovaj put lekciju i da pružite ruku nekome kome je potrebna pomoć. Koja je vaša svrha u ovom životu i da li zapravo imate svrhu ili dharmu ili su u ovom životu vaši zadaci povezani samo sa karmom. Sećate li se vaših grešaka i na kraju – da li ste spremni da priznate vaše greške i da krenete praviti naredni život u smeru koji ste davno zacrtali – na mestu gde naše duše obitavaju i gde se dogovaraju u bezuslovnoj ljubavi ko će kome pomoći ovaj put da pređe na novi nivo spoznaja?

Ako ste spremni za karmički izazov provirite kroz moju Astro ključaonicu

Pozovite me na +381 61 283 1291

Astrolog Nataša Panić