ŠTA SU PORODIČNE KONSTELACIJE

Porodične kosntelacije ( porodični poredak, poredak ljubavi, order, redovi ljubavi, sve su to imena za isti metod)  je relativno novija  terapijska tehnika koja se koristi u širem smislu  za uravnoteženje  životne energije a u užem smislu radi  na otkrivanju nesvesnih obrazaca koje nosimo iz dalje ili bliže prošlosti našeg života. Nesvesna porodična dinamika  koja se otkriva kroz radove u porodičnom poretku nalazi se u pozadini mnogih situacija duboke patnje našeg porodičnog sistema , naročito ukoliko se radi o bolestima. Spoznaje, rešenja, otpuštanja i prihvatanja naših porodičnih i ličnih obrazaca naviru u direktnom odnosu učesnika u ovoj grupnoj terapiji, koja je vrlo intenzivna i isceljujuća.

Začetnik ovog terapeutskog metoda je Bert Helinger, nemački psihoterapeut, koji, iako je već ušao u desetu deceniju života i dalje živo i predano radi i leči ljude celog sveta. Radeći kao misionar tokom i posle drugog svetskog rata živeo je sa plemenom Zulu, odakle su krenuli začeci osnovnih načela ove tehnike. Pleme kao i svaki sistem, pa i porodični, ima svoja pravila, svoje zakone i svaki član sistema je podjednako važan. Izuzimanjem iz bilo kojih razloga  ( nemoralno ponašanje, bolest, poroci, tajne) nekoga iz porodice  dolazi do poremećaja u radu sistema a kojeg osete naredne generacije. Kao u plemenu tako i u svakoj porodici – svaki čan zaslužuje poštovanje, za život koji smo dobili takav kakav jeste, ali i prihvatanjem  svih delova sistema spoznajemo duboku povezanost sa našim precima, narodom, čovečanstvom. Helinger ima holistički pristup čoveku, jedinki, ali ide i dalje – on čoveka povezuje sa izvorom svog postanka – svojim korenima. Svako pleme ima svoje obredne rituale prihvatanja, a u poretku se koristimo poklonjenjem kao izrazom poštovanja, zagrljajem kao izrazom prihvatanja i ljubavi, rečenicama koje ponavljamo kao izrazom zahvalnosti za život. Porodični poredak budi u nama ljubav koja zaista jeste jedina istina a koja ovde ide kroz prihvatanje svih delova sebe.  Duboka posvećenost zadacima u službi života povezuje i pokreće sve učesnike u poretku, pa kroz ovaj metod učesnici pronalaze u sebi ljubav za umrle članove, izgubljenje ljubavi, nesrećne sudbine, ratove i traume svih naših porodičnih članova. Ovo je tehnika koja je sigurno potrebna današnjim ljudima i okrenuta zdravoj budućnosti jer nam ona nudi  prihvatanje i ljudi u našem sistemu  koji ne pripadaju porodici – a to su svi počinioci dela zbog kojih su naši preci bili žrtve – jer žrtve i počinioci u nama žive podjednako – te  jedino mirenjem dualnosti u nama samima  možemo biti celoviti i zdravi.

Uz pomoć konstelacija možemo pronaći odgovore i rešenja u područjima odnosa u partnerstvu, braku, roditeljstvu, po pitanju karijere, radnog mesta kao i ličnog, zdravstvenog i psihičkog zdravlja, materijalnog dobrostanja i uspeha, životnih dilema i izbora.

Porodične  konstelacije su   terapeutska tehnika koja je umnogome drugačija od ostalih, kako po načinu rada ( u grupi u kojoj niko ne mora znati  problem ili temu osobe koja radi), ima elemente psiho drame, ali je potpuno fenomenološka, a samim tim stoji iza svog osnovnog postulata da je svaki čovek jedinstven i ima svoju porodičnu priču, pa je način rada terapeuta dosta intuitivan i prepušten polju informacija koje se oseti  u toku rada. Svakako da je ovo vrlo interesantno i uzbudljivo iskustvo, koje mene, kao nekog ko vodi radove, nadalje privlači svojom jednostavnošću  kojom se dolazi  do rešenja  i budi zahvalnost nečemu što je izvan naše kontrole a koje nam stalno poručuje na razne načine – vi ste voljeni.

Konstelator  Nataša Panić