Astro isceljivanje

Astro isceljivanje

Astrologija je disciplina za koju slobodno možemo reći da je preteča psihologije i da su mnoge definicije i teorije sada već uveliko poznate u psihologiji – astrologija već odavno znala. Primer za to su temperament ličnosti  ( sangivnik, kolerik, itd) koje su naročito u srednjovekovnoj (tradicionalnoj) astrologiji koristili tadašnji zvezdočitači, a u naš moderni svet je uveo najpoznatiji psiholog-ezoterik K.G. Jung.  U samom razvoju psihilogije tokom prošlog veka pa do  danas svaka psihološka pomoć   se bazirala na  dobrom intervjuu ili razgovoru sa klijentom ( kroz uvide u podsvesno, preko snova, psihoanalize , da bi se došlo do korena uzroka problema) .  Pa i  astrološka  konsultacija koju astrolog vodi sa klijentom može da se uporedi i sa razgovorom koji vodi svako stručno lice terapeutskog tipa sa osobom kojoj je potreban savet ili pomoć. Ali, astrolog pred sobom ima natalnu kartu iz koje čita dublje, podsvesne ili nesvesne porive klijenta koji su ga trenutno zakočili. Natalna karta, jedinstvena mapa naše duše, daje direktne uvide u klijentovu porodicu, pretke i prošlost koja je zapisana u zvezdama, a koja se očituje kroz postavku neke planete u određenom znaku, kući i svim aspektima koje pravi sa drugim planetama. Tumačenjem natalne karte svaka osoba može osvestiti svoje  obrasce ponašanja, mišljenja ili akcije  i onda ih menjati. Jer ono što razumemo jedino možemo i da prihvatimo pa onda i da menjamo. Sve što je nesvesno i neotkriveno, za osobu je tajno i nerazumljivo. Ponekad je u toku konsultacije dovoljno da astrolog samo započne razgovor na temu određenog problematičnog aspekta a da klijent već vidi  rešenje. Ipak, češće je da su potrebne, pored prve konsultacije u kojoj klijent dobija na uvid svoje natalne predispozicije i mogućnosti  i naredne konsultacije u vidu jednočasovnih konsultacija u kojima se dobijaju konkretni saveti – kako razrešiti konkretne probleme, kako prevazići trenutne dileme itd. To se zove astroisceljivanje – astrohealing, gde osoba nakon određenog broja seansi može doći do konačnog razrešenja svog problema. Iza svakog tekućeg problema uvek stoji veći, životni problem koji je doveo osobu do tog stanja – a to je gotovo uvek žiovtni obrazac po kojem nesvesno ili podsvesno ulazimo u iste ili slične životne situacije. Gotovo uvek osoba koja ima problem u trenutnoj emotivnoj vezi nakon detaljne analize i razgovora dođe se do toga da je imala uvek manje – više slične probleme u vezama. Osoba može doći na astrološku seansu zbog  problema sa nadređenim (u ovom slučaju npr šeficom) na poslu, a da  nakon nekoilko seansi spozna da je ona uvek imala problem u nerazumevanju sa majkom, sestrom, a zatim sa svim autoritetima ženskog pola.  Pitanje je  kako pomoći  u otklanjanju tog problema zauvek.  Kako funkcioniše astroisceljivanje i kako konkretno deluje? Mi smo bića koja uvek deluju sa tri nivoa istovremeno – svesnog, podsvesnog i nesvesnog.  Primer za to je kad pri upoznavanju neke nove osobe uvek odmah znamo da li nam je osoba simpatična, da nam se sviđa ili ne – iako sa tom osobom nismo progovorili ni reč. U pitanju je energetsko prepoznavanje ili prostije rečeno  na nesvesnom nivou već znamo tu osobu i njene osobine, tj. da li nam ona odgovara ili ne, šta nam se sviđa a šta ne, itd. Na nesvesnom nivou, koji je mnogo dublji nego podsvesni leže pohranjena naša sećanja i informacije svih naših predaka, koje nam služe kao pomoć u našem životu, ali one su duboko u nama i nismo ih svesni stalno – one su naše telo. Naše nesvesno jeste naše telo – a ako govorimo astrološkim jezikom to su planete Mars, Saturn i Pluton – koje vladaju dubokim nesvesnim radnjama ( na fizičkom nivou mišićima, skeletom,dubokom neprekidnom životnom energijom – seksualnošću,  svim nevoljnim procesima u organizmu itd).

Pratite me na mom kanalu

Astro isceljivanje, Pored nesvesnog u nama teče  poseban život najtananijih osećanja i emocija, pobuda, želja i snova   koje vezujemo za podsvesne planete ( Venera, Mesec, Neptun). Tek 5 %  našeg svesnog dela  obuhvata naš razum, intelekt i voljne procese, a planete Sunce, Jupiter i Merkur su zadužene za te procese. Kako planete možemo podeliti u ove grupe, tako se dele i astrološki znaci  a sami astrološki simboli idu u prilog tome ( svi astrološki simboli su podeljeni u tri simbola, krug, polumesec i mesec, a što se odnosi na duh, dušu i telo ). Astrološki znak  Blizanaca npr. je prvi intelektualni znak, i njime vlada planeta Merkur – koja jeste svesna planeta, pa kažemo da pripadnici ovog znaka, uopšteno naravno, vole da pričaju, da intelektualiziraju, leže im poslovi koji su vezani za komunikaciju  itd. Ipak, u natalnim kartama svake osobe postoje odnosi ili aspekti između planeta – pa recimo osobe mogu imati loše odnose između svesne  i nesvesne planete – što govori o njihovom  problemu na nivou intelekt – telo, te u odnosu na celokupnu natalnu kartu tek se može analizirati ovaj aspekt  tj. na kojoj životnoj oblasti će se odraziti i ispoljiti ovakav disbalans (glava i telo ne govore istim jezikom pa na psihofiziološkom nivou može doći do pojave strahova, paničnih napada, blokada u govoru, mislima, trema itd). Vrlo je bitno uraditi glavnu analizu psihofizičkog profila osobe koja dolazi na astrohealing, baš kao i svaki pihoterapeut, s tom razlikom što kroz seanse astroisceljivanja  dobijaju konkretni saveti kako tretirati  problematične aspekte  kroz setove pravila za svaki znak, planetu i aspekt koji prave probleme. Svaki znak ali i aspekt najbolje reaguje na određene holističke tehnike, na mesečeve faze ili pak na fizičke vežbe koje se mogu uključiti u isceljivanje u određenim vremenskim periodima.

 

Stoga Vas bodrim da mi se javite kako bih Vam pomogla u isceljivanju vaših problema.

Pozovite me na +381 61 283 1291

Astrolog Nataša Panić