Saturn kvadrat Uran 17.2.2021, LEKCIJE PROŠLOSTI ISPRED NAS

Stiže nam aspekt između dve daleke planete. Ko ne zna šta to može da znači, ako napišem da  je u prošloj godini bilo pet konjukcija između dalekih planeta, može biti odmah jasnije. Ovog puta, 17. februara egzaktno, desiće se kvadrat između Saturna i Urana. Aspekti između dalekih planeta su retki na nebu, ali kad se dogode donose velike promene na globalnom, svetskom nivou. Ovog puta Saturn, planeta koja se odnosi na ograničenje, konzervatizam i pravila, te svaku krutost u smislu odbijanja bilo kakvih promena koje su neophodne za razvoj društva, ekonomije i pojedinca i Uran, planeta koja donosi potrebu za oslobođenjem, anarhijom, rušenjem starog, revolucijom, će praviti između sebe vrlo napet odnos na nebu. Aspekt će se desiti na sedmom stepenu a upravo u tim trenucima, zadesiće se i Mesec u konjukciji sa Uranom, što dodatno ukazuje na događaje u kojima mogu biti involvirane mase tj. narod ali i unesena vrlo emotivna nota u  kolektivna dešavanja.

I kao što sam napisala na samom početku godine prognoze za ovu godinu, prvi deo godine je aktiviran globalnim dešavanjima, upravo zbog ovih aspekata, pa još jedan ovaj aspekt će se desiti  u junu i na samom kraju ove godine ( krajem decembra). Treba doći do kraja godine..

Ne volim politiku, pa zato  i ne  pišem tekstove u vezi nje. Način kako astrologija gleda na dešavanja na globalnom nivou ali i u mikrosvetu jednog pojedinca, mnogo je slična najnovijim istraživanjima i dokazima koji stižu od naučnika iz kvantne fizike. Mi smo kokreatori svega oko nas, zajedno sa svima oko nas. Dakle, svi smo povezani, sve utiče na sve. Moje misli formiraju moju realnost, ali i misli mog komšije koji živi pored mog stana i svih ostalih u gradu formiraju atmosferu grada, ali i događaje i dešavanja u njemu. Mesto gde živim pamti sve događaje koji su se desili u njemu, baš kao i moje telo koje pamti svaku modricu koju sam dobila, pad, lom, psihičke traume, traume mojih roditelja  i mojih predaka. To znači da ja nikako nisam samo ja. Postoji moja lična sudbina, ali i sva sećanja mog porodičnog stabla koja su u meni nasleđena i koja takođe formiraju moje stavove, odluke, događaje oko mene i moj život. Postoji kolektivna svest, koja utiče i formira moje obrasce, postoji šira svest, koja je povezana sa celim svetom i čovečanstvom. Sve sećanja su sačuvana tu iznad nas oko nas i u nama. A sećanja se stalno upliću u našu budućnost, naše akcije i odluke u svakom trenutku.

Astrolog mora znati da sve to utiče na život pojedinca i da ono što nosimo kao breme prošlosti vrlo lako može postati naša budućnost, ukoliko to breme ne prepoznamo, osvestimo, shvatimo da nije naše, pomirimo se  sa njim, ostavimo drugima, tamo negde u prošlosti gde su oni stali i nisu ga mogli više nositi, a mi ga preuzeli. Istorija se ponavlja, u suprotnom. Desiće se isti događaj, nećemo moći nositi teret, pokleknućemo i ostati nedovršeni u svom pokretu, akciji, životu. A nedovršenu akciju prebaciti na druge koji dolaze na naše mesto, potomke, ljude koji će ostati da žive u našem gradu, na ovoj planeti.

Astrologija  je na divan a opet vrlo jednostavan način, kažem divan jer ova reč u sebi nosi dodir sa božansko – mističnim ( deva, divine),  spoj ezoterijskih i tajnih doktrina i njihovih verovanja ali i ozbiljnih naučnih dokaza iz kvantne fizike, biologije i hemije, da ne govorim psihologije, jer se ona podrazumeva, naročito kad radite na analizi ličnosti i karaktera osobe kroz natalnu kartu.  Astrologija zna za tajnu zvana vreme. Vreme je centralna tema kojom treba svi da se pozabavimo, da bi otkrili, mi koji želimo otkriti i otkrivati funkcionisanje sveta, prognoziranja događaja,  povezati cikluse i hodnike naših života i ponavljanja civilizacijskih događaja u lavirintu čovečanstva. Obratiti pažnju na ritam disanja naše planete. Našeg Univerzuma. Moramo  znati ispravno gledati kroz prizmu vremena, jer jedino tamo, u ovoj prostorno -vremenskoj ravni ravni u kojoj smo,  možemo da shvatimo i osvestimo zakone višeg reda.

Ciklusi dešavanja  na globalnom i ličnom planu su povezani sa kružnim kretanjem planeta. Krug je pojam koji je vrlo bitan za shvatanje vremena i ciklusa koji se zapravo ponavljaju. Iako, kako sad već i fizičari, astofizičari, kvantni fizičari, u poslednja dva veka dokazuju, mi smo u spirali vremena a ne u krugu, ta geometrijska figura predstavlja naš rast i  na taj način donosi eventualne slične događaje iz prošlosti koji se ponavljaju na sličan način sada i u budućnosti. To znači da se događaji nastali u prošlosti aktiviraju kada se  planeta u sadašnjem trenutku  približi tački u toj spirali gde je ostao upamćen događaj i ta planeta, tačnije neki aspekt aktivira slična dešavanja sada. Istorija se ponavlja, ali i ne mora. To zavisi od nivoa svesti svih nas, tačnije, od toga da li smo naučili lekciju koja nam se već servirala, da li smo uvideli gde smo pogrešili prošli put, svi mi kao ljudi, na kolektivnom nivou, ali i kao pojedinci, jesmo li naučili svoju lekciju iz ovog života ili serviranu nam kroz pretke i našu porodicu.

 

Aspekti između dalekih planeta, kao što će se desiti  17.2 između Saturna i Urana aktiviraju talasanje kolektivnog. Sukob dva giganta, koji su okrenuti jedan od drugog tako što gledaju na suprotne strane, a naročito u kvadratu, kad su i ljuti i besni jedan na drugog, donose konflikte i događaje nerazrešene u prošlosti bacaju na sto sadašnjosti. Zahtevaju da se reše. Koliko god da gledaju u suprotnim pravcima, njihovi pogledi će se sresti u jednoj tački u krugu. Jer kako sam objasnila, vreme je kružnog karaktera, a te tačke  će se spojiti negde u krugu, njihovi pogledi će se ukrstiti i naći će se rešenje. Negde u budućnosti. Da bi se rešio neki problem, potrebno je samo da se setimo prošlosti i trenutka kad je on nastao. Da se setimo uzroka. Tačnije, kad su ove dve planete bile u konjukciji i kad su krenule u novi ciklus, jedna od druge na suprotne strane gledano iz astrološkog ugla. Kakav je bio dogovor i šta su pričali ova dva diva kad su se gledali u oči, u kojim znacima su bili i kakva je tada bila postavka na nebu. Od tog trenutka krenuli su po jednoj liniji, kružnoj da idu na suprotne strane, da bi se sada našli u napetom odnosu, tačnije u nekom konfliktu, a zatim da se opet spoje u nekom budućem vremenu.

Saturn i Uran, u mundanoj astrologiji (astrologija koja prati kolektivna dešavanja)  vezuje ovaj ciklus, koji se dešava na svakih 45 godina, za dešavanja koja aktiviraju potrebu za većom slobodom, pre svega aktivira rušenje konzervativnih, krutih obrazaca i raznih ograničenja u društvu. Aktiviraju se reforme, socijalna pitanja, pa kad su u napetom aspektu  kao sada dolazi do sukoba i jačanja autoritarnih procesa zavođenja reda, politike straha, nametanja novih zabrana itd. Prateći ovaj mundani ciklus, vidimo da su se oni sreli i započeli novi ciklus u februaru 1988 godine. Od tada, oni su napravili jedan rastući kvadrat u maju 2000 godine, a zatim opoziciju u septembru 2009 godine. Poslednji aspekt koji je važan u praćenju ovog ciklusa se dešava upravo sada, 17. februara, a njihov ciklus će se završiti 28.6.2032 godine. Mi jesmo u poslednjem kvartalu dešavanja, figurativno rečeno, onoga što je pokrenuto u februaru 1988 godine. Velike transformacije po pitanju onoga što ovaj aspekt  na globalnom nivou zahteva od nas jesu vezane najjednostavnije rečeno, za rušenje starog sistema, koji treba da se digne na viši nivo. Bilo kojeg sistema, jer inače taj sistem ide u dekadenciju, sam sebe urušava, postaje destruktivan i traži vanjskim delovanjem rušenje. Kada nešto više ne funkcioniše po prirodnim zakonima i nema smisla, on se ruši i samo može ići protiv prirode i čoveka. Ovaj aspekt govori o neminovnim promenama, koje su neophodne za razvoj društva, pa one dolaze milom ili silom, tačnije dolaze mirnim putem, dogovorima i realizuju se kroz dogovoreni plan i program i za njihovu realizaciju su zaduženi političari koji su izabrani. Promene silom idu kroz revoluciju, bunt i svrgavanje starog sistema. Kao što znamo, u ovom trenutku, na globalnom nivou, svi  ljudi, naročito političari, su zatečeni, jer nemaju dovoljno informacija kako da se ponašaju, kako da deluju u nekoj novoj situaciji. Iza svake situacije koja je nastala u objektivnom svetu postoji uzrok koji je isplivao iz kolektivnog nesvesnog dela. Moramo se upitati zašto smo sebe doveli i šta je toliko u disbalansu i neprirodno da nam je svima potrebna restrikcija, ograničenje i blokade u osnovnim ljudskim potrebama. Bolje pitanje je zašto smo sebe doveli do tog stanja da smo morali sebe blokirati u pokretu, da ne bi išli dalje u destrukciju, propast i disbalans. Vreme je za promene. Pre svega u svakom pojedincu.  Promenite se. Idealno vreme za suočavanja sa strahovima. Ili je vreme da se oni pokažu u najosnovnijem obliku i da se hrane? Razmislite koji strah hranite u sebi i kome to odgovara, jer vama sigurno ne odgovara, da živite u stalnom strahu za sopstevni život. On se mora prevazići. Strah je suprotan od sreće i ljubavi, zar ne? Šta je od toga prirodnije i bliskije vama, zapitajte se.

Lako je setiti se dešavanja koja su pokrenuta od 1988 godine, kad se desio spoj i početak novog ciklusa na nebu između ove dve planete. Raspad SSSR, Čehoslovačke, Jugoslavije. Raspadi. Ovaj aspekt koji je doneo i ukidanje  svemoći kralja ( Magna carta, 1215 godine) mnogo ranije, lansiranje Sputnika u kosmos, briljantnih pronalazaka, može da nam vrati sećanje i kontakt sa nekim takvim dešavanjima…pitanje je koju lekciju nismo naučili. I šta je to što ćemo kao kolektiv zvani Čovečanstvo sebi da priredimo da ponovo učimo. Jer istorija se ponavlja. Ali i ne mora. Može i da se prevaziđe, da krenemo napokon u novi razred naše  škole zvane Univerzum.

Zapitajmo se iz ličnog ugla, ali i ugla pripadanja jednoj porodici, naciji, narodu, civilizaciji, šta treba da se menja, šta ide protiv smisla i prirode i naći će se rešenje. Jer se ono našlo u svim vekovima pre nas. Da li želimo da ga nađemo, zapravo? Evo jednog aspekta koji će nas razdrmati i aktivirati nešto u nama ali i u svetu. Idemo putem promena, samo je pitanje da li ćemo ići mirnim putem ili silom, a najveća sila na planeti jeste sila Prirode. To je sigurno.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *